keskiviikko 2. syyskuuta 2009

Kirkko, puu ja puistotie

Kuluneena matkailukesänä ovat huomiotani kiinnittäneet kirkonkylät, joissa ns. vanha kirkko on säilytetty kirkollisessa käytössä ja nähtävyytenä uudemman pääkirkon rinnalla. Tällainen järjestely rikastuttaa seurakunnan toimintamahdollisuuksia. Esimerikiksi kirkkomusiikin näkökulmasta avautuu uusia portteja, ja paikkakunnan kulttuurimaisema saa lisää kiinnostavuutta.

Uuden ja vanhan pääkirkon rinnakkaiselo on jäänyt viime aikoina erityisen tyylikkäänä mieleeni Kanta-Hämeen Lopelta ja Keski-Lapin Sodankylästä. Jälkimmäinen on Kitinen-joen rannalla saamassa uutta maisemallista painoarvoa, koska Kirkonkylän ja Pappilanniemen välille on valmistumassa jokirantaa kulkeva uusi pyörätie. Puustoa on raivattu, jolloin joelta ja vastarannalta Sodankylän vanha kirkko korostuu maisemassa uudella tavalla.

Sodankylän ja naapurikunta Rovaniemen pääkirkot sijaitsevat jokimaisemaan nähden lähes samalla kohtaa. Sodankylän maankäyttö jokirannalla poikkeaa muutoin melkoisesti Rovaniemestä. Kirkonkylän ranta kirkolta linja-autoasemalle on Sodankylässä säilytetty luonnontilaisena noin kilometrin osuudelta. Rovaniemen vastaavalla kohdalla eli kirkolta Ounasjoen sillalle on jokainen rantaviivan metri katettua virkistysaluetta. Sodankylän vanhaa kirkkoa reunustava maanrakennustyö on lähentämässä naapurikuntien maankäytöllisiä ratkaisuja.

Ei kommentteja: