sunnuntai 29. heinäkuuta 2012

Keskustan puoluejohtaja Juha Sipilä - linjapuhe


Keskustan puoluekokouksessa Rovaniemellä 9.6. 2012 pidetty linjapuhe, puoluejohtaja Juha Sipilä

Nöyrä kiitos koko puoluejohdon puolesta hyvistä päätöksistä! Into on suuri. Politiikan pokaalit ovat mielessä, ja olemme Laanisen kanssa tehneet työnjakoa. Santaparkissa loppui ruoka kesken. Illalla tein itsekin mokan, kiilasin jonon kärkeen ja sanoin, että kannattaa odottaa mitä tuleman pitää.

Miksi maalaisliitto syntyi yli 100 vuotta sitten? Miksi innostuttiin pyyteettömään puoluetyöhön? Miksi demarit, vanhasuomalaiset ja nuorsuomalaiset eivät innostaneet? Tasavaltalaisuutta ja sovintoa rakensi keskusta, jossa vallitsi ylittämätön raja oikeiston ja vasemmiston välillä. Pyrittiin lailliseen yhteiskuntaan demokratian kriisissä. Keskusta yhdisti suomalaiset. Selvisimme sodasta. Tavoite toisensa jälkeen toteutui, kuten kansaneläke ja lapsilisät. Pienviljelyvaltainen Suomi antoi perheelle leivän. Peruskoulun kehittäminen alkoi. itsekin olin Puolangalla ensimmäisiä peruskoululaisia. Meitä tarvittiin myös rakentamaan kattava ammattikoulujen ja korkeakoulujen verkosto. Näin on rakennettu hyvinvointi-Suomea. Keskusta oli luomassa Rautaruukkia, kehitysaluerahastoa ja sosiaaliturvaa. Omintakeinen ulkopolitiikka esti kumouksellisten pyrkimysten leviämisen Suomeen.

Tilanne tänään! Tarvitaanko meitä? Vastaus on luja kyllä. Olen kiteyttänyt alkiolaisuuden avainsanoilla: ihmisyys, kestävä talous ja realistinen luontosuhde. Merkittävä seikka on itsensä auttamiskyvyn vahvistaminen. Tämä liittyy nuorten syrjäytymiseen. Korostamme köyhän asiaa. Kestävässä taloudessa korostamme kohtuuden ekonomiaa, yrittäjyyttä, työn tekemistä. Realistisessa luontosuhteessa nousevat tärkeiksi biotalous, ruoka, vesi ja energia. (karsin tämän virkkeen: ”3 vm:sta löytyy suomalaisten työ jatkossa.” Näiden parista löytyy suomalaisille töitä jatkossa.  Maailmassa on ruuasta pula, hinta nousee. On satsattava kotimaiseen ruokaan, taattava nuorelle viljelijälle edellytykset ottaa tila vastaan. Vesi- ja biotaloudessa meillä on osaamista ja työllistämisen mahdollisuus – 200 000 potentiaalista uutta työpaikkaa.

Olen valmis vahvistamaan keskustaa puoluekartalla ja ihmisten elämässä. Keskustan mielestä suomalaisen hyvä elämä rakentuu työnteon ja toisista välittämisen varaan. Keskustalaista politiikkaa on se, että me aikuiset pidämme huolta itsestämme. Yhteiskunnan tukeen on jokaisen voitava luottaa, jos omat voimat eivät riitä. Lasten ja nuorten pahoinvointi on asia, jonka edessä meidän kaikkien on pysähdyttävä. Nyt tarvitaan ehkäisevää työtä, ongelmiin on tartuttava ajoissa ja yhdessä. Toivon, että tämän kokouksen poliittinen kannanotto lasten ja nuorten puolesta jää matkaevääksi. Se on myös taloudellinen kysymys. Syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle noin 1 miljoona euroa, ja vastaavasti työllistynyt tuottaa noin saman verran työurallaan. Pelkillä taloudellisilla mittareilla ei voida näitä kysymyksiä mitata. Nuorten rakastaminen yhteiskunnan piiriin merkitsee valtavaa taloudellista tuottoa yhteiskunnalle.

Välittämistä ei voida ulkoistaa yhteiskunnalle. Se on meidän kaikkien tehtävä. Ymmärrämme erilaisia perheitä ja yksin elävien arjen haasteita. Etsimme yhteisöllisyyttä. Me kaikki 5 miljoonaa voisimme ahtautua samalle alueelle – olisimme Pietarin kaltainen suurkaupunki. Keskittäminen ja kilpailuyhteiskunta ei ole tavoitteemme. Keskittäminen tuhoaa luontoa. Hajauttaminen on vaihtoehtomme ja visiomme – se on haaveemme. Siinä on rooli kasvukeskuksilla, maaseutukeskuksilla ja maaseudulla. Siinä energia tehdään hajautetusti, myös koulutus, työ, hallinto, maatalous, palvelut – kaikki pystytään tekemään hajautetusti.

Puolueemme periaateohjelmassa kuvataan periaateohjelma EU:n ja kansainvälisen yhteistyön alueilla. Suomalaisuus on kansainvälistä vuorovaikutusta. Maantiede ja olosuhteet vahvistavat realistista suhtautumista asemaamme. Meillä on aitoa annettavaa kansainvälisessä yhteistyössä. Suomi voi jatkossakin rakentaa rauhaa. Olemme rauhan rakentamista ja kansainvälistä yhteistyötä korostava liike. EU-suhteemme on ja pysyy monisärmäisenä. Ei ole toiminut niin hyvin kuin on toivottu, mutta voisi olla huonompikin tilanne. Taloudellinen kytköksemme Eurooppaan on erittäin vahva. Sanomme kyllä tiukemmalle talouskurille ja ei liittovaltiokehitykselle.

Meillä on ollut perusteita ja ymmärrystä pienten EU-maiden tuelle. Suurten maiden tukemiselle ei perusteita. Yhteisvastuun raja tulee vastaan. Keskustan mielestä jokaisen maan on vastattava itse pankkijärjestelmästään – niin Suomessakin Ahon aikana.

Keskusta ei kannata Natoon liittymistä, mutta pidämme hyvänä Nato-optiota, jos sitä tarvitaan. Itsenäisen maan ei pidä rajoittaa liikkumatilaansa.

Keskusta on aina puolustanut kansainvaltaa, yhdenvertaisia oikeuksia. Kunta on ihmisten
lähiyhteisö, kansanvallan kulmakivi ja kehityksen moottori – ei pelkkä palvelutuottaja. Uudistuksia tarvitaan, tehtävä yhteistyössä kuntalaisten ja kuntapäättäjien kanssa. Sanelua ja pakkoliitoksia Keskusta ei hyväksy. Kuntapoliittisen linjaukset ovat täällä hyväksytyssä kuntavaaliohjelmassa. Kesä on käytettävä ehdokashankintaan. On kysyttävä hyviä, osaavia, tavallisia ihmisiä ehdokkaita. Kysymistä ei paheksuta. Tärkeää on, kuka kysyy? Tarvitaanko apuun joku puoluejohdosta? Kaikki olemme käytettävissä.
Vaalimenestys nojaa ehdokaslistoihin. Keskusta tarvitsee kasvot jokaisessa kunnassa. Lupasin eilen puheessani johtaa esimerkilläni, ja olen Kempeleellä käytettävissä.

Keskusta vastustaa Kataisen tekemää Suomen eriarvoistamista. Vakava ongelma on näköalattomuus. Ei kyetä kasvuun ja työpaikkojen luomiseen. Hallitus on valinnut hitaan taantumisen linjan. Investointien kannustus puuttuu. Uskomme yrittäjyyteen, teknologiaan, kasvuun maan reunoja myöten – kestävän kasvun politiikkaa. Kun hallitus ei usko tulevaisuuteen, se keskittää palveluita. Se leikkaa julkisista palveluista. Kärsijöitä ovat heikoimmat. Katainen puhuu monesti vastuun kantamisesta. Kempeleen kyläkaupassa kerran naisella oli kuljetettavanaan neljä kassia ja mies kepein askelin edellä. Kysyin, toteutuuko näin tasa-arvo teillä, ja sain vastauksen: minä kannan vastuun ja vaimo tavarat. Valitettavasti näen hallituksessa samaa: joku kantelee vastuuta, toinen kantaa tavaroita.

Olen ottanut vastuun: lupaan tehdä parhaani. Puoluetta pitää kehittää. Uuden teknologian kehittäminen on tärkeää. Tarvitsemme luovia ratkaisuja kaikilla puoluetyön tasoilla. Keskustan tehtävä on puolustaa kansalaisten oikeuksia joka puolella maata. Tarvitsemme suomalaisten tukea. Yhteinen työmme onnistuu vain, kun tuemme toisiamme. Tiedämme kaikki, että menemme eteenpäin vain yhteisellä työllämme. Meidän on rakennettava Suomi, jonka jokainen tuntee isänmaakseen sekä asian että tunteen syillä. Tämän maan rakentajaksi tarvitaan Keskustaa.