perjantai 31. toukokuuta 2019

Tic-liikkeet

Edellisessä päivityksessäni viittasin tic-liikkeisiin eli kasvojen nykimisoireisiin. Minulla sellaisia kuului elämääni kouluvuosinani, ehkä erityisesti noin 10-15-vuotiaana. Koen tic-oireiden lieventyneen. Toisaalta tunnistan niitä edelleen nykyäänkin. Tic-oireeni liittynevät minulla autismin kirjon asperger-tourette -piirteisiini. Koen saavani tic-liikkeet nykyään helpommin hallintaan verrattuna teinivuosiini.

Miten minä sen tein? Millä tavalla onnistuin saamaan kasvojen tic-liikkeeni hallintaan? En minä tiedä. Oppiminen on luova prosessi tässäkin kysymyksessä. Iän myötä tietyt neurologiset haasteet lievenevät, tic-oireetkin. Kiinnostus poliittiseen toimintaan ja poliittisen mediasisällön tuottamiseen innosti minua teininä taistelemaan tic-oireita vastaan.

Psyykkiset häiriöt ja sairaudet puhkeavat tietääkseni usein noin 20-vuotiaana. Ne tyypillisesti lievenevät noin 30-vuotiaana. 20-25-vuotiaana personaallisuudessani korostui ahdistuneisuus ja hätäisyys. Muusikkona soitin pianoa ja urkuja mahdollisimman raskailla soinnuilla laulaen mahdollisimman dramaattisella sävyllä. Muu viestintäni noudatti samaa kaavaa. Koin itseni sosiaalisesti tavallista tyhmemmäksi.

Noin 30-vuotiaana erityisesti soittamiseni ja laulamiseni keveni. Kristillisen rytmimusiikin halveksimisjaksoni päättyi. Tunnistan, että samalla käynnistyi hidas ja kokonaisvaltainen myönteinen neurologinen muutos arkiajattelussa, elämänhallinnassa ja tunteiden säätelyssä. Tic-oireiden koen kuuluvan edelleen elämääni neurologisen poikkeavuuteni sivujuonteena. Ne saattavat liittyä stressin kokemiseen, jolloin kielteistä stressiä on liikaa. Vaihtoehtoisesti myönteistä stressiä on liian vähän.

Tic-oireiden hallintaan hyvän perustan antavat tervelliset elämäntavat. Laulamisen syvähengittämisenä koen auttaneen minua. Tanssin harrastuskin voi jäsentää myönteisesti kehollista ilmaisua.

Kristillisessä seurakunnassa tic-oireiselle ei pidä sanoa, että kasvojen levottomuus kertoo sydämen rauhan puuttumisesta. Kristinusko perustuu rauhaan, joka ei merkitse rauhan tunnetta. Kristinusko perustuu rauhansopimukseen ihmisen ja Jumalan välillä Jeesuksen sovitustyön vuoksi. Rauhansopimuksen voimassaolo perustuu uskoon, ei uskovan rauhallisiin tai rauhattomiin tunteisiin. Kristityn kasvojen rauhallisuus tai rauhattomuus ei liity sydämen rauhaan eli kristilliseen uskoon.

Kasvojen rauhallisuus ei kerro kristillisestä uskosta. Usko on kristillistä, jos uskon kohde on oikea. Usko on kristillistä, jos uskon sisältö on Jeesus Kristus. 

torstai 30. toukokuuta 2019

Kristillinen media

Radio Dei on minulle tärkein kristillinen media erityisesti Raamatun opetusohjelmiensa (Raamattu kannesta kanteen, Taivaan ja maan väliltä, Raamattuopiston messu, Raamattubuffet) vuoksi sekä musiikkikanavana. Ihmettelen kristillisten tv-kanavien suurta määrää ja ohjelmatarjontaa Suomen rajallisella markkina-alueella. Tv-kuvan koen puhe- ja musiikkiohjelmissa usein turhana. Ylen tv-uutiset klo 20.30 vastaanotan usein tehden samalla muuta seuraamatta juuri lainkaan kuvaa. Sekin vaikuttaa, ettei Suomen radiokanvailta tule iltaisin laajoja uutislähetyksiä. Samoin tv:n A-studion, Ykkösaamun ja Aamu-tv:n välittämät faktat saa kätevästi haltuun seuraamatta kuvaa.

Kristillisen tv:n arvostus korostunee suuressa ikäluokassa, joka todisti Suomen tv-lähetysten alkutaivalta. Silloin tyypillisesti seurattiin koko illan tv-tarjonta, toki paljon nykyistä suppeampi. Ehkä nostalginen tunne liittyy näihin muistoihin.

Minä koen tv-kuvan usein haittaavan keskittymistä puhuttuun sisältöön. Radio, kirja ja kuunnelma jättävät luovuudelle ja mielikuvitukselle tilaa. Tv:ssä pahimmillaan puhuttu sanoma ja sanaton viestintä ilmeineen ovat ristiriidassa keskenään. Minulle autismin kirjoon kuuluvana asperger-tourette -ihmisenä ilmiö on omakohtaisesti tuttu kasvojen tic-liikkeineen ja kasvojen nykimisineen ja levottomuuksineen. Ilmeet usein eivät liity puhumaani sanomaan. Koen usein, että puhumani sanoma ja ilmeeni elävät erillistä omaa elämäänsä. Viestinnän laskelmoiduilla ilmeillä tosielämässä ja tv:ssä koen helposti ahdistavana. Minun neurologisilla ominaisuuksillani sellaiseen viestintään on tosielämässä haasteellista lähteä mukaan.

Minä koen rentouttavina tyyppeinä tic-liikkeiset ja kasvojen ilmeiltään nykivät, levottomat ja poikkeavat - kaltaiseni ja minua ehkä ymmärtävät - ihmiset, jos puhuttu sisältö kiinnostaa. Sellaiset ihmiset harvemmin esiintyvät tv:ssä. Minulla on siis monia syitä tykätä radiosta median uudistuessa. 

maanantai 13. toukokuuta 2019

Kristitty ja politiikka

Perussuomalaisten ja Kristillisdemokraattien yhdistymiselle todennäköisyys kasvaa. Tämä ilmenee Hesarin 12.5.2019 julkaisemasta kristittyjen politisoitumista käsittelevästä artikkelista, jonka mukaan "kunnon kristityllä" on nykyisin mainitut kaksi puoluevaihtoehtoa. Yhdistymisen jälkeen olisi vain yksi, joka olisi eduskuntavaalituloksen nojalla selkeästi suurin puolue.

Suomen kristilliset seurakunnat ovat poliittisessa kriisissä tai matkalla sellaiseen. Hesarin artikkeli ei viitannut sanallakaan muiden puolueiden kristittyihin. Heitä on. He pian kyllästyvät seurakuntien kansallismieliseen politisoitumiseen. Liberaalit kristityt saattavat irtautua omiksi seurakunnikseen.

"Kristuksessa ei ole juutalaista eikä kreikkalaista, ei orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista. Kaikki ovat yhtä Kristuksessa." (Gal 3:28) Mainittua jaetta voinee soveltaa nykyaikaan. Kristuksessa ei ole oikeistolaista eikä vasemmistolaista, ei liberaalia eikä konservatiivia. Kaikki ovat yhtä.

Minä uskon, että kaikkiin puolueisiin kuuluu Jeesukseen uskovia. Heitä tarvitaan. Kristuksessa on oikeistolaisia ja vasemmistolaisia, liberaaleja ja konservatiiveja.

Tulkintani saattavat tuntua ristiriitaisilta. Ratkaisuun johtaa tärkeysjärjestyksen ymmärtäminen. Meidän kristittyjen tulee jatkuvasti pitää Jeesuksesta kertovaa sanomaa elämämme ja kirkon kalleimpana aarteena. Sanoma syntien sovituksesta ja pelastuksesta kuuluu jokaiselle tasa-arvoisesti. Kaikki ovat samalla viivalla - erilaisina.

Kristilliset seurakunnat tarvitsevat jatkuvaa keskustelua Jeesuksen ja Raamatun arvovallasta. Jos ne saavat suurimman arvovallan, asettuu tärkeysjärjestys oikeisiin uomiinsa. Tiedostamme politiikan kuuluvan vähemmän tärkeisiin kysymyksiin. Samalla emme kristittyinä saa väheksyä poliittista vaikuttamista. "Kannustakaa toisianne hyviin tekoihin!" (Hepr. 10:24) Kristityn vaikuttaminen politiikassa merkitsee lähimmäisenrakkauden toteuttamista yhteiskunnassa.

Tarvitaan myös keskustelua kristillisen seurakunnan ydinolemuksesta ja tärkeimmästä tehtävästä, joka on Jeesuksesta kertovan sanoman julistaminen. Jos sosiaalityö, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja politiikka menevät Raamatun edelle, on seurakunta menettänyt identiteettinsä. Silloin seurakunta on yksi yhteiskunnallinen ja poliittinen toimija muiden joukossa. Jos tärkeysjärjestys on kunnossa, saa poliittinen toiminta seurakunnassa kukoistaa kaikissa väreissään. Raamattua ja politiikkaa ei voi erottaa toisistaan. 

torstai 25. huhtikuuta 2019

Laulun c-tutkinto

Minä laulajana - olen useimmiten laulava kosketinsoittaja, jolloin kasvuun muusikkona tarvitaan laulamisen ja soittamisen opiskelua ja harjoittelua yhdessä ja erikseen. Minulle oli kertynyt useiden vuosien työkokemus kirkkomuusikkona ennen lauluopintojeni aloitusta. Laulun opiskeluun ennen kirkkomusiikkiopintoja minut innoitti halu laajentaa äänialaani ja välttää äänen rasittumista kanttorin työssä. Suoritettuani tällä viikolla laulun c-tutkinnon kirkkomusiikkiopinnoissani arvosanalla 5/5 iloitsen molempien tavoitteiden osittaisesta saavuttamisesta. Tunnistan uusia laatutasoni kasvun mahdollisuuksia laulavana kosketinsoittajana niin klassisen kuin muidenkin musiikkityylien tulkitsijana. Kirkkomuusikon tutkinnosta puuttuvat oppimistilanteet, joissa sekä kosketinsoittimen että laulun opettaja olisivat samaan aikaan läsnä arvioimassa kanttorin eli laulavan kosketinsoittajan musisointia – siis laulun ja soiton muodostamaa kokonaisuutta. Minä uskon käytännön kokemuksen opettavan riittävästi.

Minä laulajana tahdon kertoa erityisesti sanoman, jonka välittymistä sävellys ja rytmi tukevat. Kirkkomuusikon laulaessa sanoista täytyy saada selvää. Protestanttinen luterilaisuus vaatii Raamatun julistamista vallitsevalla kansan nykykielellä. Johdonmukaisesti ymmärrettävyyden ja selkeyden vaatimus koskee sekä puhetta että laulua. Klassiseen lauluun kuuluva alaleuan rentous joutuu minun toiminnassani kokemaan kompromisseja, jos laulun sanoman selkeä välittyminen vaarantuu.

Minä laulajana olen kiinnostunut musisoimaan myös kosketinsoittimetta. Kuorolaulamisen kiehtovuuteen kuuluvat henkilökemiat ja äänensävyjen jatkuva keskinäinen sommittelu. Laulun opiskelun koen avanneen solistisen konsertti- ja oopperalaulamisen innostavia ja haasteellisia puolia, joiden omakohtaiseen kokemiseen koen kutsumusta.

Soiton ja laulun ohella olen omatoimisesti harjoitellut puhumista, minkä koen kehittäneen minua laulajanakin. Autismin kirjoon kuuluvana asperger-tourette -ihmisenä olen tahtonut tunnistaa ja työstää puheeni selkeyteen, rytmiin ja sujuvuuteen liittyviä haasteita. Sosiaalinen media on tarjonnut tähän omatoimiseen harjoitteluun verrattomat mahdollisuudet. Laulun ohjattu opiskelu on puolestaan tukenut ja antanut eväitä laatutasoni kasvuun puhujana. En tahdo levittää ympärilleni puhumattomuuden myrkyttävää ilmapiiriä. Tahdon mieluummin purkaa suomalaisen puhumattomuuden tottumuksia. Muusikon sanallinen ja kaikki sanaton viestintä ovat osa keikkoja ja sävelilmaisua. Muusikon sanallinen ja sanaton viestintä muodostavat yleisön kanssa joko innostavan ja rohkaisevan tai vaisun ja pelkoa lisäävän vuorovaikutussuhteen.

Millä tavalla klassinen laulumusiikki on kirkastanut minulle Kristusta eli vahvistanut kristillistä uskoani? Koen, että yhtä paljon kuin kristillinen rytmimusiikki. Henkilökohtaisen uskonratkaisuni varhaisteininä tein kristillisen rockin suosiollisella myötävaikutuksella. Selkeä rytmi tukee suoraan sanotun selkeän sanoman laulamista. Muistan edelleen ulkoa varhaisnuoruudestani The Roadin ja Exitin lähes kokonaisia albumeita, joissa selkeästi suomeksi julistettiin Raamatun sanomaa. Raamattu kehottaa rohkeuteen noin 360 kertaa – siis lähes vuoden jokaiselle päivälle. Minä koen kristillisen rockin marssien kaltaisena rohkeuteen kannustavana musiikkina. Bändin johtama kristillinen yhteislaulaminen voi myös olla tunnelmaltaan viipyilevämpää ylistystä, jossa kehollinen ilmaisu on osa Raamatun sanoman kokemista. Raamattu suhtautuu myönteisesti tanssiin.

Laulaessa kirkkomuusikkona tyylilajeja, vivahteita, värisävyjä ja kehittymisen haasteita kiehtovalla tavalla riittää. Tavoitteenani on jatkaa laulun opiskelua valmistuttuani kirkkomuusikoksi. Erittäin kiitollisin mielin otan vastaan palautetta kanttorin työstäni, laulamisesta, soittamisesta ja puhumisesta. 

lauantai 16. maaliskuuta 2019

Siunattua kristillistä paastoa!

Kristitty on rauhan välikappale. Raamattu kutsuu kristittyä välittämään rakkauden sinne, missä on vihaa, anteeksiannon sinne, missä on loukkausta, yksimielisyyden sinne, missä on epäsopua. Jeesukseen uskova osoittaa totuuden siellä, missä on erehdystä, auttaa uskoon siellä, missä on epäilystä, loistaa Kristuksen valoa siellä, missä on pimeyttä.
Kristitty ei säteile ympäristöön omaa kuviteltua valoaan. Raamatun mukaan "kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta". (Room 3:23) Kristitty säteilee Jeesuksen valoa, joka kertoo, minkälainen Jeesus on. Sama valo kertoo, minkälainen ihminen on. "Rupesin tutkimaan Raamattua. Pian huomasin Raamatun tutkivan minua." Näin on moni kokenut Raamatun.
Meneillään oleva kristikunnan suuri paasto kutsuu itsensä ja elämän arviointiin Raamatun äärellä. Paasto toivottavasti kutsuu monia rukoukseen Suomen, muiden kansojen ja maailman eri uskontojen tunnustajien puolesta. Raamattu antaa kristityille tehtävän ja käskyn julistaa sanomaa Jeesuksesta kaikkeen maailmaan, kaikille kansoille ja kaikille ihmisille. Raamatun mukaista on julistaa kristinuskoa mahdollisimman kunnioittavalla, ystävällisellä ja sovinnollisuutta edistävällä tavalla. Tiedän, että minun tarvitsee tehdä parannus. Paljon kunnioittavammin, ystävällisemmin ja sovinnollisuutta edistävämmin voisin kertoa Jeesuksesta tinkimättä Raamatun totuudesta ja häpeämättä sanomaa sovitustyöstä.
Evankeliumi, sanoma Jeesuksen sovitustyöstä, on kristillisen kirkon kallein aarre. Ihmisen valo kalpenee Jeesuksen valon kirkkauden rinnalla. Ihminen on tehnyt syntiä. Jeesuksen sovitustyön tähden jokainen Häneen uskova saa armosta lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut meidät vapaiksi. (Room 3:24)
"Yhä runsaampana tulkoon osaksenne armo ja rauha, jonka Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tunteminen antaa." (2.Piet 1:2) Siinä kiteytyy kristillisen paaston tavoite. Paastossa ei sinänsä ole mitään kristillistä. Monissa uskonnoissa paastotaan. Kristillinen paasto ei ole kirkon siunaama laihdutuskuuri. Terveydestä huolehtiminen toki on tärkeää ja kristillistä, koska Raamatun mukaan ihmisen ruumis on Pyhän Hengen temppeli. (1. Kor 7:19) Kristillisen paaston tavoite on yhä suurempi Jeesuksen ja Hänen sovitustyönsä tunteminen ja ymmärtäminen. Kristitty paastoaa voitosta käsin tietäen, ettei Jeesus jäänyt kärsimystielle, ristille tai hautaan. Kristitty paastoaa tietäen, että Jeesus on ylösnoussut eli voittanut kuoleman. Jeesuksen ylösnousemus on kristinuskon, Raamatun ja kristillisen maailmanlaajuisen seurakunnan tärkein sanoma, kristinuskon ainutlaatuisuus, joka antaa sisällön Jeesuksen sovitustyölle. Saakoon Raamattu tulla meille rakkaaksi ja vahvistaa uskoamme, toivoamme ja rakkauttamme.

perjantai 9. marraskuuta 2018

#minunkirkkoni toimii somessa ja rotvallir reunalla

Käy kokeilemassa jalankulkijoiden suosimassa katuympäristössä esimerkiksi Helsingin Esplanadilla, Oulun Rotuaarilla, Jyväskylän Kauppakadulla tai Turun Yliopistonkadulla, miten saat ihmiset puhumaan uskonasioista kanssasi. Yritä ensin aloittaa keskusteluja kysymällä mielipidettä Kristuksen kirkosta. Oletan, ettei vuoropuheluita kiireisten ohikulkijoiden kanssa synny. Yritä seuraavaksi aloittaa keskusteluja kysymällä ihmisiltä kirkkoon liittyviä toiveita ja kokemuksia. Seurakuntavaalien #minunkirkkoni –hashtagiin kätkeytyy tämä kysymys. Uskon, että keskusteluja syntyy. Ohikulkijoiden kiire lakkaa. Heiltä liikenee aikaa jutella. Ymmärrät todistaneesi, miksi #Kristuksenkirkko –hashtag ei toimi kansalaiskeskustelun aloituksena kadulla eikä somessa – ei kirkon tiloissakaan.

#minunkirkkoni tarkoittaa kysymystä, jossa tiedustellaan kirkkoon liittyviä toiveita ja kokemuksia. #Kristuksenkirkko merkitsee julistusta ja valmista vastausta. #Kristuksenkirkko –hashtag on kysymyksenäkin hahmotettuna monimerkityksinen ja keskustelun aloituksena liian iso pala kakkua, kuin A4-paperi täynnä Raamatun - sinänsä hyviä ja oikeita – jakeita. Sellaisia ojentamalla et todennäköisesti kadulla onnistu aloittamaan keskustelua uskonasioista. A4-paperillinen Raamatun jakeita herättää helposti torjuntareaktion, koska odottamatta julistetaan liian monia syvällisiä totuuksia kerralla. Kuulluksi tulemisen sijasta ihminen tyrmätään valmiiden vastausten kokoelmalla ennen kuin ohikulkija on ihmisenä edes kohdattu.

#minunkirkkoni kysymyksenä tai väitteenä merkitsee traktaattilappuun sopivaa ja kadulla nopeasti omaksuttavaa lausetta. #minunkirkkoni merkitsee liian ison kakkupalan sijasta cocktailtikkuun sopivaa suupalaa, vesiämpärin sijasta vesilasillista keskustelun alkumaljaksi. #minunkirkkoni ei Raamattua kunnioitettaessa merkitse Kristuksen kirkon vastakohtaa.

Herätyskristillisinkään seurakunta ei saa unohtaa #minunkirkkoni –hashtagia. Seurakunta kohtaa koko ihmisen hengellisenä, henkisenä ja fyysisenä olentona kaikkine tarpeineen. Epäterve kirkko palvelee vain hengellistä elämää. Terve kirkko kuuntelee suurin korvin ja puhuu pienellä suulla. Koko ihmisen kohtaava seurakunta huomioi eri ikäryhmät, perheet, sinkut, yksinäiset, eronneet ja karanneet. Terveessä kirkossa ihmisten ilot moninkertaistuvat ja surut puolittuvat niitä jaettaessa.

#minunkirkkoni –hashtag kertoo, että asioista on lupa puhua monella tavalla. Kristuksen kirkon aarre on evankeliumi eli ikuinen, pyhä ja muuttumaton sanoma Jeesuksesta. Evankeliumi ei mene rikki väärästä puhe- tai musiikkityylistä. Raamatun sanomasta kirkko ei voi joustaa. Kaikki muu merkitsee periaatteessa makuasiaa. Epäterveessä kirkossa pyhyyden kokemus särkyy väärästä puheen ja musiikin tyylistä. Evankeliumin pyhyys ei riipu ihmisen tunteista ja kokemuksista. Äänestä Raamattua kunnioittavia kirkon palvelijoita seurakuntavaaleissa!

torstai 8. marraskuuta 2018

USA:n välivaalit

USA äänesti tällä viikolla välivaaleissa edustajiaan kongressiin, osavaltioiden kuvernöörejä, senaatteja ja edustajainhuoneita sekä paikallisvaaleissa ja kansanäänestyksissä. Republikaaneille toivoin menestystä ja voittoja. Kannatin republikaaneja, koska heidän voittonsa olisi pakottanut demokraatit uudistumaan. Silloin olisi toivoa demokraattien arvomaailman kristillistymisestä. Republikaanien ongelmana pidän globalisaation ja EU:n vastustamista. Myönteistä republikaaneissa on kristillinen arvomaailma. Näistä syistä pidän republikaaneja vähemmän huonona vaihtoehtona verrattuna feminististä vasemmistoliberalismia edustaviin demokraatteihin.

EU ja länsimaiden globalisaatio merkitsevät markkinatalousmyönteistä vastavoimaa kommunistisille järjestelmille. Vasemmistoliberalismi kieltämättä vaikuttaa eettisiin kysymyksiin EU:ssa ja demokraattien välivaalivoiton myötä USA:ssa. Minun mielestäni oikeiston ja vasemmiston jakolinja kulkee suhtautumisessa markkinatalouteen. EU:n ylikansalliset normit ja pyrkimys globaaleihin normeihin merkitsevät, ettei rajoittamattomaan ultraliberalistiseen markkinatalouteen pyritä. Tämä voidaan tulkita vasemmistolaisuuden häivähdyksenä eli markkinatalousmyönteisenä sosiaalidemokratiana.

Demokraatit voittivat USA:n välivaalissa odotettua niukemman enemmistön kongressin edustajainhuoneeseen. Demokraattien hallitsema edustajainhuone saattaa auttaa Trumpia presidentinvaaleissa 2020, koska Trump on parhaimmillaan ollessaan uhri. Trump pääsee kampanjoimaan koneiston ja vanhan eliitin uhrina.

Jos Trumpin presidenttikausi on tarjonnut kaksi vuotta sirkusta, ennakoidaan kahdelle seuraavalle vuodelle kaaosta. Esimakua saatiin eilen USA:n välivaalien tuloksia koskevassa Trumpin lehdistötilaisuudessa, jossa minun mielestäni CNN:n toimittaja käyttäytyi asiattomasti. Erittäin yksipuolisesti sanaharkasta uutisoitiin Suomen medioissa.

USA:ssa keskustelu- ja väittelykulttuuri on hyvin erilainen kuin Suomessa. Minun mielestäni Trump suuttui mallikelpoisesti, aikuismaisesti ja jopa Raamatun mukaisesti. Hän ei huutanut eikä käyttänyt alatyylin sanoja. "Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö!" (Ef. 4:26) Sekä toimittaja että Trump keskeyttivät useita kertoja toistensa puheen. USA:ssa tämä kuuluu tavalliseen keskustelukulttuuriin. Keskeyttämättä toista keskustelijaa et amerikkalaisten seurassa saa koskaan puheenvuoroa. Teininä olin vaihto-oppilaana Ranskassa tekemisissä myös monien ranskaa opiskelevien amerikkalaisten kanssa. Sain heidän piirissään ujon ihmisen maineen, kun suomalaisella tavalla odotin kiltisti puheenvuoroani. Amerikkalaiset ovat varmaan maailman ainoa porukka, jonka keskuudessa minulla on ollut ujon maine. Suhtauduin ja muistelen tilannetta yhä huumorilla. Sellaisia elämänkoulun hetkiä ei saa kuin opiskelemalla, työskentelemällä ja matkailemalla ulkomailla.

Demokraattien arvomaailmassakin uhriutuminen osataan. Vasemmistoliberalismi perustuu erilaisten sorrettujen ihmisryhmien vapaustaisteluun. Feministinen vasemmistoliberalismi määrittelee tieteellisen tutkimuksen sisällön ja tavoitteet. Ei ole mitään mahdollisuutta saada rahoitusta tutkimukselle, jonka tulokset saattaisivat tukea sukupuolen biologista eikä ideologista määrittymistä ja vain kahden sukupuolen olemassaoloa. Ei onnistu tieteellinen tutkimus, joka saattaisi paljastaa samaa sukupuolta olevien vanhempien haittaavan lapsen kehitystä. Tiede ja faktat saavat yliopistossa väistyä, jos luentosalissa istuu yksikin Setan arvomaailman määrittelemä mielensäpahoittaja.

Tieteen vapaus ei toteudu, koska tieteelliset biologian faktat eivät saa pahoittaa feminististen vasemmistoliberaalien mieltä. Tuskin on mahdollista yliopistossa tutkia psyykkisten häiriöiden ja homoseksuaalisen taipumuksen toteuttamisen välistä yhteyttä. Tarkoitan esimerkiksi homoseksuaalisen toiminnan mahdollista sijoittumista kaksisuuntaisen mielialahäiriön maanisiin vaiheisiin. On riski, että tieteellisen tutkimuksen tulokset ovat ristiriidassa politisoituneiden yliopistojen tavoitteiden kanssa. Tieteenaloista teologiakin on valjastettu samaan luokkataistelun ajatukseen. Raamatulla perustellaan erilaisten sorrettujen ryhmien tarvitsemia oikeuksia.

Tiedettä rahoittavat yhä enemmän yritykset. Näistä monet osallistuvat sateenkaarilogoin Pride-tapahtumiin. Kenen leipää syöt, sen lauluja laulat. Yliopistoista ei nykyisin tule ulos tieteellisiä julkaisuja, jotka edes mahdollisesti saattaisivat kyseenalaistaa feministiset vasemmistoliberaalit arvot.

Republikaanitkin harrastavat tieteenvastaisuutta. Suurempana ongelmana pidän tiedemaailman omaa tieteenvastaisuutta. Tieteen vapauden häviämistä pidän seurauksena feministisestä vasemmistoliberaalisuudesta. Mielensäpahoittajien tiedettä halveksivaa valtaa kannattaa vastustaa äänestämällä viisaasti seurakuntavaaleissa ja poliittisissa vaaleissa.