keskiviikko 26. marraskuuta 2008

Punaista ja vihreää

Kunnallisvaalien jälkeiset puoluevaltuustojen kokoukset heijastelevat vasemmiston eriytymistä. Puheet vasemmistoliitosta sosiaalidemokraattien apupuolueena saavat jarrua. Puolueiden yhdistämisen ajatus vaimenee. Toisaalta puoluevaltuustojen linjauksissa on niin vähän yhteistä, että ajatus apupuolueesta ja yhdistymisestä saa tätä kautta tukea. Kannanotot nähdään toistensa täydentävinä osina.

Sosiaalidemokraattien kahden viikon takainen puoluevaltuuston julistus Mikkelistä kohdistuu lähes täysin talouteen. Hallitukselta vaaditaan laman torjumiseksi ja hallitsemiseksi toimeentulon tehokkaampaa turvaamista. Lisää voimavaroja tahdotaan myös lapsiperheiden ja ikääntyneiden palveluihin. Hallitusta vaaditaan perumaan epäoikeudenmukaisesti kohdennetut veronalennukset ja tuottavuusohjelmiin perustuvat henkilöstövähennykset.

Helsingissä kokoontui viikkoa myöhemmin Vasemmistoliiton puoluevaltuusto. Kokouksen lausumissa vaaditaan sosiaaliturvaan lisää selkeyttä, läpinäkyvyyttä ja riittävyyttä. Pätkätyöntekijöiden ansiosidonnaista työttömyysturvaa tahdotaan parantaa. Ilmastolaki tahdotaan saada ripeästi voimaan. Puolueen sisällä vaaditaan tilan raivaamista uusille toimijoille. Tavoitteena on välttää tehtävien kasautumista sellaisille henkilöille, jotka ovat hoitaneet useita tehtäviä jopa vuosikymmeniä. Esimerkiksi yhdellä valtuutetulla ei tule olla kahta lautakuntapaikkaa.

Sosiaaliturvaa koskeva Vasemmistoliiton kannanotto sisältää turvan riittävyyttä koskevan osan. Tällä kohtaa sointuu sosiaalidemokraattien kanssa yhteinen sävel, joka jatkuu verotuksen alalle. Kolmisointuun yhdistyy Kristillisdemokraattien Helsingissä esittämä puoluevaltuuston lausuma viime viikonlopulta. Puolue vastustaa valtion tuottavuusohjelman henkilöstövähennyksiä työvoimapalveluissa.

Kristillisdemokraatit tekevät irtioton opposition yhteisistä sävelistä perhe- ja perintöoikeuden sekä kaupan alalla. Puolue esittää rekisteröidyn parisuhteen lasten aseman turvaamista muutoin kuin sisäisen adoption kautta. Kauppojen aukiolon vapauttamisen puolue katsoo lisäävän liikennettä ja päästöjä muiden haittojen ohella. Valtuusto ei kannata sunnuntaiaukiolon laajentamista, jota hallituksessa Vihreät kannattavat. Tulevana viikonloppuna kokoontuu Vihreiden puoluevaltuusto Helsingissä ja Keskustan puoluevaltuusto Järvenpäässä.