maanantai 12. toukokuuta 2014

Toimitusjohtaja Matti Vanhasen puhe EU-vaalipaneelissa

Suomen entinen pääministeri, nykyinen Suomen perheyritysten liiton toimitusjohtaja Matti Vanhanen piti Lapin kauppakamarin 7.5.2014 Lapin yliopistolla pidetyssä elinkeinoalan järjestöjen EU-vaalipaneelissa alustuspuheen. Hän luetteli Suomen kaksi tämän hetken tärkeintä toimialuetta Euroopan parlamentissa. Ne ovat arktinen ulottuvuus ja energiapolitiikka.

EU:n arktinen ulottuvuus on Vanhasen mukaan globaali kysymys, jossa aktiivista EU:ta ja Suomea tarvitaan. Suomella lopullinen uskottavuuden kynnys on ylittämättä. Olemme osa arktisuutta. Läsnäolo ja liikenneyhteydet tarvitaan. Hankkeiden pääsy EU 10-verkostoon (Transeuropean Network) nopeuttaisi päätöksiä liikenne- ja energiaverkoston rakentamisesta arktisella alueella.

Jäämeren rata on Suomelle uskottavuuskysymys. Hanke on nostettava ensin suomalaiselle kartalle valtion selkeäksi tavoitteeksi. Tarvitaan laajaa keskustelua. On saavutettava korkea prioriteetti kansallisella tasolla. Tämän pohjustavan työn ja tahtotilan perustalta radan rakentaminen viedään kansalliselta kartalta EU-kartalle.

Euroopan parlamentin työ on osa EU:n ulkosuhteita ja sisäpolitiikkaa. Tämä heijastuu arktisiin hankkeisiin. Jäämeren radalla tavoitellaan energiaturvallisuutta. Käyttöä nesteytetyn kaasun kuljetuksiin tulee selvittää. EU:n rooli energiapolitiikassa on toimintavarmuuden turvaaminen. Toimitusjohtaja Vanhanen ei usko Venäjän laittavan kansainvälisten kriisienkään yhteydessä kaasuhanoja kiinni. Jos kerrankin se niin toimisi, olisivat seuraukset kauaskantoiset. On ehdottomasti voitava luottaa, että energiatoimitukset toimivat. EU:n tulee tavoitella energiaomavaraisuutta investoiden uusiutuvaan energiaan ja verkostojen laatuun.

Ei kommentteja: