torstai 26. maaliskuuta 2015

Vaali-extra - työllistämisen ja opiskelun tuet

Minulle työllistyminen kokoaikatyöhön Asperger- ja Tourette-aikuisena muodostaa selkeästi erityisiä haasteita. Asperger ja Tourette ovat autismin kirjoon kuuluvia neurologisia poikkeamia, joihin usein liittyy poikkeuksellisia osaamisen alueita ja toisaalta erityisiä haasteita. Alentuneesti työkykyisten ja täyteen työkykyyn kuntoutettavien työllistyminen ja sen esteet ansaitsevat paikkansa vaaliteemoina pian käytävissä eduskuntavaaleissa. Kysymys on talouden kilpailukyvystä ja samalla työllisyyspolitiikasta, jossa alentuneesti työkykyisten erityinen osaaminen saadaan yhteiseksi hyödyksi.

Tanskaa pidetään mallimaana työmarkkinoineen, joissa Asperger- ja Tourette-aikuisten tyyppisille neurologisesti poikkeaville on erityinen tuettu työllistämisen malli. Nämä omat tuetut työmarkkinat joustavat myös mielenterveyden maanisten ja depressiivisten jaksojen suhteen. Maanisen toimeliaassa vaiheessa on mahdollista työskennellä enemmän ja depressiivisessä vaiheessa vähemmän. Minullakin neurologiseen poikkeavuuteeni liittyy mahdollisesti kaksisuuntaisia sävyjä. Tunnistan itse toimeliaiden ja masentuneiden jaksojen vaihtelua.

Opiskelun aloittaminen yliopistossa korosti omia sosiaalisen kanssakäymisen ja vuorovaikutuksen erityisiä haasteitani. Lukiovuosina ja aiemmin olin ollut aktiivinen osallistuja oppitunneilla. Yliopiston luentosalissa kysymyksiin vastaaminen tuntui alusta saakka jännittävältä, suorastaan vaikealta. Tenttitilanteissa on muodostunut erittäin pelottavia kontrollin menettämisen kokemuksia silloinkin, kun olen valmistautunut kunnolla ja suoriutunut tentistä hyvin. Tentin asiasisällöstä innostuminen ja siihen keskittyminen muodostaa voimakkaan flow-tilan. Äkkiä mieleen tulee jotain järjetöntä ja typerää, jonka salaman nopeasti pelkään huutavani ääneen. Kontrastin kautta persoonani lapsellisesta puolesta tulee vihollinen, kun tentin asiasisältö on kuin aikuistumisen huippu, jonka olen juuri saavuttamassa. Kaikki lapselliset ja järjettömät tunteet häivähdyksinä aiheuttavat voimakkaita pelkotiloja.

Saman tyyppistä ahdistuneisuutta olen luennoilla kokenut pahimmillaan kirjanpidon ja tilintarkastuksen luennoilla. Minulle talousasioita hoitavan juristin työ - ja toiminta musiikin parissa siinä sivussa - näyttäytyy oman aikuistumiseni huippuna ja tavoitteena. En muista millään muilla kuin kirjanpidon ja tilintarkastuksen luennoilla taistelleeni niin paljon sisäisiä haitallisia yllykkeitä vastaan.

Tanskan tuetun työllistämisen mallia on tietääkseni sovellettu juuri kirjanpitäjän ja tilintarkastajan tyyppisiin työtehtäviin. Tämän tyyppiseen työllistymisen mahdollisuuteen olen itsekin valmis tarttumaan ja osallistumaan. Toivon Suomen eduskuntavaaleissa käytävän työllisyyskeskustelun laajentuvan tuetun työllistämisen mahdollisuuksiin. Parhaimmillaan tuettu työllistäminen alkaa jo yliopiston luentosaleista. Opiskeluaikanakin on tärkeää antaa sosiaalisesti tilaa ja saada ymmärrystä maanisen vaiheen toimeliaisuudelle, kun toimeliaisuudesta ei ole kenellekään haittaa. Kysymys voi olla neurologisesti normaalin ihmisen aikuistumisesta, jossa nopeana tapahtumien ja toimintojen sarjana jätetään taakse lapsuuteen kuuluvia asioita. Elämässä suuntaudutaan uuteen.

Ei kommentteja: