sunnuntai 18. marraskuuta 2012

Rovaniemi - kirkkoherranvaali - vaalisaarna III - Pentti Kallioranta

Päivän epistolatekstin: 1. Tess: 5: 2-11 mukaan Herran päivä saapuu kuin varas yöllä. Eikö olekin ihmeellinen vastaus? Varas murtautuu, sotkee ja kylvää epävarmuutta – sekä yllättää. Herran päivä saapuu ”varkain”, mikä on suomen kielessä vakiintunut sanonta: yllättävä – kuin varas.

Tuleeko Herran päivä kaikille yllättäen? Ei, ei tule yllättäen päivän ja valon lapsille. Päivän epistolateksti mainitsee yön ja pimeyden tekoina remuamisen, juoppouden ja siveettömyyden. Room. 13-luvussa Paavali kirjoittaa: ”Hetki on käsillä, pelastus on lähellä, ja yö on kulunut. Hylätkäämme pimeyden teot, ja eläkäämme nuhteettomasti: ei remuten, riidellen eikä irstaillen. Pukekaamme yllemme Jeesus Kristus. Älkäämme hemmotelko ruumistamme niin, että annamme sen haluille vallan.” Tässä mainitaan riitely ja kiihkoilu eräinä pimeyden töinä.

Nukkuminen voi tarkoittaa Raamatun valossa pimeyden työtä. Toisaalta luonnollinen uni on eräs hyvän elämän perustarve. Herran päivä saapuu kuin varas yöllä. Synnin yössä Herran päivä tulee yllättäen. Tällöin kyseessä on hengellinen valvomattomuus. Mantrana voidaan vakuutella, että: ”Kaikki on hyvin! Ei mitään hätää!”, ja tuho yllättää.

Raamatussa valvomisen käsitettä tarkentaa Paavali toteamalla: ”Olette valon ja päivän lapsia.” Luomiskertomuksessa Jumala sanoi: ”Tulkoon valo!” Hän erotti valon pimeydestä. Näin ensimmäisenä päivänä luotiin valo. 2. Kor. 4-luvussa viitataan Kristuksen kasvoilta säteilevään valoon. Kastekaavassa usein lausutaan Joh. 8-luvusta: ”Jeesus sanoi: Minä olen maailman valo!” Lisäksi Jeesus on lausunut: ”Te olette maailman valo, kuin kaupunki, joka ei voi pysyä kätkössä!” Jesaja viittaa valoon ”maan ilo” –määritelmällä.

Kenelle on kirjoitettu valvomaan kehottava päivän epistolateksti? Se on kirjoitettu veljille ja sisarille, uskoville - ystäville. Jeesus kutsui Joh. 15-luvussa opetuslapsiaan ”ystäviksi”, sillä palvelija ei tiedä isäntänsä aikeita.

Miten on mahdollista, ettei Herran päivä tule varkain Jumalan ystäville? Evankeliumin mukaan eivät edes enkelit tiedä päivän tarkkaa ajankohtaa. Päivän epistolatekstiä ennen on tärkeää havaita lause: ”Aikamääristä ei teille tarvitse edes kirjoittaa.”

Uskova ihminen on valvova ihminen, mikä merkitsee varautumista ja valmiina olemista. Elämä on kuin äidin toimintaa synnytyspolttojen ja supistusten ilmaantuessa. Odottava äiti tietää supistusten tulevan. Suomen Lapissa pohjoisin synnytyssairaala sijaitsee Rovaniemellä, joten vaikkapa Utsjoella synnytyksen lähestymisen varhaiset merkit antavat perusteen matkustaa sairaalaan.

Valvominen uskonelämässä on iloinen asia kuin uuden elämän syntymisen ilo, vaikka Raamattu mainitseekin, että: ”Kivulla olet lapsesi synnyttävä.” Kipu kuluu vastaavalla tavalla uskonelämään.

Päivän epistolatekstin jae 10 puhuu kuoleman unesta. Tällä tarkoitetaan uskovan luonnollista kuolemaa.

Valveilla olemiseen liittyy kilvoittelu maan päällä. Meitä kehotetaan kilvoittelemaan. Parannuksen kautta ihmisellä on tie takaisin lapsuuden uskoon. Tästä sanomasta todistaa Rovaniemellä kirkon tornissa helottava punainen risti – verinen risti velkakirjan päällä.

Paavali kirjoittaa, että Jumala tahtoo jokaisen pelastuvan. Päivän epistolateksti kehottaa lisäksi rohkaisemaan ja vahvistamaan toinen toisiamme.

Ei kommentteja: