torstai 22. marraskuuta 2012

Rovaniemi - kirkkoherranvaali - Pentti Kallioranta - vaalisaarnan arviointi

Paras vaalisaarna keräsi vähiten yleisöä kirkkosaliin. Tämä yleinen vaikutelma minulle jäi vaalisijan III kirkkoherraehdokas Pentti Kalliorannan toimittamasta messunäytteestä. Hän mainitsi saarnaavansa vain päivän epistolatekstistä (1. Tess: 5: 2-11), mutta jakeiden sisältö vastaa merkittävästi evankeliumitekstiä (Matt 24:42-44), joten käytännössä hän piti saarnan sekä epistola- että evankeliumiteksteistä.

Eräs merkittävin Raamatun tulkinnan kultainen sääntö on Tampereen edelliseltä piispalta, Juha Pihkalalta oppimani. Hän piispantarkastusmatkallaan piti nuortenillassa puheen todeten: "Raamatun tulkinnassa on tärkeää lukea aina edelliset jakeet." Tämän säännön mukaisesti päivän epistolatekstia edeltävät jakeet huomioitiin nyt vaalisaarnassa.

Yhdessäkään kolmesta vaalisaarnassa ei siis saarnattu kaikista kolmesta päivän tekstistä. Kehittäisin saarnojen koordinaatiota niin, että seurakunta tarjoaa Raamatun tulkinnan kaikkina pyhäpäivinä kaikista pyhäpäivän teksteistä. Seurakunnan tilaisuuksien ilmoituksissa mainitulla tavalla tietyt päivän tekstit käsitellään päivämessussa ja tietyt iltakirkossa ja tuomasmessussa.

Yllättävintä nyt kirkkoherran vaalissa on naisehdokkaiden puuttuminen. Lisäksi erikoista on kahden rauhanyhdistysläisen ehdokkaan mukanaolo niin, että vanhoillislestadiolaisten äänet jakautuvat. Nyt vaalisaarnan piti rauhanyhdistysläinen ehdokas.

Väitetään, että "kirkkoherraksi etsitään taitavaa työyhteisön johtajaa - saarnamiehiä ja sielunhoitajia seurakunnalla jo riittää", vaikka kirkkoherrahan on sekä työyhteisön johtaja että johtava saarnaviran hoitaja ja sielunhoitaja. Pidän kuitenkin työyhteisön johtajuutta niin merkittävänä seikkana, että pidän Rauhanyhdistykseen sitoutumista esteenä kirkkoherran viran menestyksekkäälle hoitamiselle, erityisesti työyhteisön perusluterilaisten jäsenten motivaation kannalta. Vaalisaarnan pitäneistä ehdokkaista kannatan Kalle Elonheimon valintaa Rovaniemelle uudeksi kirkkoherraksi.

Ei kommentteja: