sunnuntai 5. elokuuta 2012

Lahti - pastori ja raamatuntutkija Juho Sonkamo - Raamatun opetus Elojuhlilla 5.8.2012 - "kalliolle rakennettu kestää"

Juho Sonkamo – Raamatun opetus - ”kalliolle rakennettu kestää” - Lahden elojuhlat 5.8.-2012

(puhuja: nuori pastori, Turku, kotoisin Kotkasta, tutustunut Raamattukouluun sen myyjäisten kautta - kun antaa pikkusormen, se vie koko käden - nykyään yhteisössä säätiön hallituksen jäsen, viime vuoden hän oli Israelissa: opiskeli Jerusalemin heprealaisessa yliopistossa VT ja UT, Jerusalemin arkeologiaa, kuninkaiden historiaa assyrialaisten lähteiden valossa; väitöskirja esitarkastuksessa)

Raamatussa ja kristinuskossa kaikki tapahtuu kolmiyhteiseen nimeen: kaste, vihkiminen, messu jne. Kun meillä on aiheena Jeesuksen vuorisaarna, siellä mainitaan 14 kertaa Taivaan isä. Varmasti enemmän kuin VT:ssä yhteensä. Kysymyksessä on läheinen ja rakastava ilmaisu Jumalasta. Jeesus toi Jumala-suhteen lähelle. Mooses jne. eivät kutsuneet Jumalaa Taivaan isäksi, toisin kuin Jeesus ja apostolit: "sydämemme huokaa: Abba-isä". Unohdamme helposti, kuinka merkittävä on kysymys: meillä on Jeesuksen ansiosta pääsy läheisempään Jumala-suhteeseen kuin Mooseksella jne. Vuorisaarna: ”Olkaa täydelliset kuin Taivaan isä” on yksi ilmaisun käyttötilanne.

Paavali: Room 8: ”meissä, jotka elämme Hengen emmekä lihan mukaista elämää, toteutuu lain vaatima vanhurskaus…” ”lihan pyrkimykset ja Hengen pyrkimykset (luettelo)” ”te ette kuitenkaan elä lihanne vaan Hengen alaisuudessa”. Vain Hengen alaisuudessa eläen voimme elää Jumalan yhteydessä.

Vuorisaarna on yllättävän trinitaarinen opetus. Usein puhutaan vuorisaarnasta todeten: laki on synnin peili. Vuorisaarna sisältää paljon lakia ja käskyjä. Jokainen huomaa olevansa syntinen. ”Me olemme rumia”. Toinen vuorisaarnan tehtävä: kristologinen näkökulma, Kristuksen näkökulma. Vuorisaarna kirkastaa, kuka on Kristus. Tämä on vuorisaarnan ydinkysymys: kuka on tämä minä, joka vuorisaarnan pitää ja puhuu.

Matt 5-7:n jakeita on tarkasteltava koko evankeliumin taustaa vasten. Matt:lle on todella keskeinen ajatus Jumalan läsnäolosta Kristuksen kautta. Jeesus sai syntyessään nimen Immanuel, Jumala meidän kanssamme. ”Missä kaksi tai kolme on koolla, siellä minä olen”. ”Minä olen teidän kanssanne maailman loppuun asti”. Juutalaisuudessa ”minä olen” on Jumalan pyhä nimi. Tätä taustaa vasten lähetyskäskyn lause on tulkittava: ”Jumala, minä, olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.”

Matt:ssa Jeesus näyttäytyy usein uutena Mooseksena. Jeesus esitellään usein tavoin, jotka muistuttavat Moosesta. Esimerkkejä: Jeesus pakeni vauvana Egyptiin, tosin kuningasta, ei faaraota, ja niin kuin Mooseksen elämä oli uhattuna vauvana, niin myös Jeesuksen elämä. Molemmat päätyivät Egyptiin. Molemmat ylittivät joen. Molemmat viettivät jotakin lukuun 40 liittyvää autiomaassa. Mooses opetti lain, Jeesus piti vuorisaarnan. Mooses oli opettanut kansalle lain Siinain vuorella. Mooses antoi kansalle leipää autiomaassa, hän ruokki kansan mannalla. Jeesus antoi tuhansille Galileassa täyden aterian vain muutamasta leivästä ja kalasta, kuin uusi Mooses. Mooses löi sauvalla kalliosta vettä. Jeesus sanoi: ”Minä olen elämän vesi”. Mooseksen vettä juoneiden tuli uudelleen jano, mutta Jeesuksen antaman veden juojat elävät ikuisesti.

Mooses vei kansan luvattuun maahan, visioi vuorelta maan valloituksesta. Jeesus lähetyskäskyllään antoi maailmanvalloitusvision. Jeesus ei opeta Mooseksen vallalla, vaan korkeimman vallalla. Hän on Immanuel, Herra on meidän keskellämme.

Kun Jeesus oli päättänyt vuorisaarnan, kansa oli hämmästyksissään. Jeesuksen persoona, kuka Hän on, aiheutti hämmennyksen. Jeesus ei julista: näin sanoo Mooses tai näin sanoo Jumala, vaan: ”Teille on opetettu, minä sanon”. Itse Jumala puhuu. Hän ei jää minkään lain välittäjän tasolle. Vuorisaarna on lähes täysin sopusoinnussa VT:n lain kannalta. Näin juutalaiset nykyisin opettavat. Hämmästyttävää on Jeesuksen persoona: ”minä sanon teille”, Jeesuksen käsittämätön auktoriteetti. Jos Jeesuksen vuorisaarna ymmärretään vain moraalisena, ilman Jeesuksen persoonaa, se ymmärretään väärin.

Inkarnaatio - merkitsee lihaksi tulemista. Ihmiset eivät yleensä pidä käskijöistä, rannalta huutelijoista. Jeesus on Herra, mutta ei mikään päällepäsmäri. Jos Hänellä on Moosesta suurempi valta, niin kuinka korkealta jalustalta hän meitä käskee. Jeesus oli ”hengeltään lempeä ja nöyrä”. ”Kuinka usein minä olen halunnut koota teidät kuin kanaemo siipiensä suojaan”. Jeesus, joka on niin ylhäällä korkeudessa ja pyhyydessä, on tullut omasta halustaan meidän luo, ja tahtoo ottaa meidät heikot ihmiset syliinsä. Raamatussa nöyrtyminen tarkoittaa itsensä alentamista.

Inkarnaatio tarkoittaa, että Jumala tulee alas meidän keskellemme. Se on nöyrtymistä. Jumalan tie ihmisen luo on yhtä nöyrtymistä. Jumala on suurin, pyhin ja arvokkain, myös nöyrin, koska Hän tulee syntisen ihmisen luo. Tämä kertoo Jumalan käsittämättömästä rakkaudesta ihmisiin - nöyrä kuninkuus, jossa Hän jätti taivaan kirkkauden ja otti meidän ongelmat omikseen. Hän tyhjensi ja alensi itsensä meidän tasolle. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta luopui omastaan, otti orjan muodon. ”Olkoon teilläkin Kristuksen mieli”, Paavali jatkaa.

Vuorisaarnassa Jeesus ei käske kaukaa kirkkaudesta, vaan saapuu meidän rinnallemme. Juuri ennen vuorisaarnaa Matteus lyhyesti maalaa kuvan Jeesuksesta: Jeesus kulki ympäri Galileaa, julisti, paransi, joukot kerääntyivät, pelasti lukemattomia. Ennen näitä Jeesus otti kasteen Johannekselta niiden tuhansien syntisten joukossa, jotka tunnustivat syntinsä. Hän astui syntisten ihmisten joukkoon ja Jordanin kasteveteen. Jeesus oli Saatanan kiusattavana 40 vuorokautta. Autiomaan kiusauksissa Jeesus laskeutui ihmisen pahimman kiusaajan luo. Tällainen Jeesus opettaa meillä vuorisaarnan: kaikessa kiusattu syntisten ystävä, pyhä Jumalan Poika Jeesus.

Matt 5: ”Autuaita ovat” ja kahdeksan määritelmää. Kun katsomme tarkasti evankeliumien Jeesusta, Hän on näiden autuaiden täydellinen ruumiillistuma. Apostolinen rakkauden ylistys: rakkaus on lempeä, kärsivällinen jne. Rakkaus-sanan sijaan voitaisiin laittaa Kristus, samoin kuin autuaaksi julistukseen. Hän on niiden täydellinen ruumiillistuma: mieleltään lempeä ja nöyrä. Hän säälii kansaa, joka kulkee kuin lauma ilman paimenta. Jeesus auttaa säälinsä vuoksi sairaita ja heikkoja. Hänellä on pohjaton vanhurskauden jano. Hän oli rauhantekijä. Häntä pilkattiin hänen itsensä tähden. Jeesus ei ollut vain vuorisaarnan opettaja, vaan myös täyttäjä. Hän kulki ihmisten puolesta virstan. Golgatalla hän rukoili kiusaajilleen armoa. Jeesus opetti vuorisaarnan kahdesti: ensin sanoillaan, sitten teoillaan - ensin vuoriston kauniissa ympäristössä, myöhemmin Golgatalla oman esimerkin kautta.

Jeesus Kristus, Hänen persoona ja hahmo kertovat myös meille kristittynä kirkkona, kuinka meidän tulisi elää Kristuksen ruumiina tässä maailmassa. Jeesus kutsuu meidät ristin tielle, itsensä kieltämisen tielle, kuuliaisuuteen. Miksi pitäisi seurata? Me kuulumme Jumalan perheväkeen – kiitollisuus tästä kutsuu meidät seuraamaan. Meillä on asema Taivaan isän lapsina ja kiitollisuus tästä. Basileios Suuri esitti vaihtoehtoisia vastauksia: 1. rangaistuksen pelko, tämä on orjien mielenlaatu 2. palkkion halu, tämä on palkkasoturien suhtautuminen 3. rakkaus, tämä on Jumalan lasten mielenlaatu. Vuorisaarnassa opetuslapset eivät ole orjia tai palkkasotureita, vaan kutsuu heitä Taivaan isän lapsiksi. Luvuissa 5-7 vuorisaarnassa Jumalaa kutsutaan Taivaan isäksi, mahdollisesti useammin kuin koko VT:ssa yhteydessä. Vuorisaarna kuuluu Jumalan lapsiksi vapautetuille, ei orjille. Suhde on hyvin perheenomainen. Me kuulumme Jumalan perheväkeen.

Jeesus on meidän vanhin veljemme, Jumala on taivaallinen isämme, ja apostolit ja pyhät ovat meille siskoja ja veljiä. Paavali kirjoittaa Gal 4: ”Kristus on lunastanut meidät vapaiksi, että pääsisimme lapsen asemaan. Ja koska mekin olemme Jumalan lapsia, hän on lähettänyt sydämiimme Hengen, joka huutaa, Abba isä.” Kristuksen suurin lahja on se, että hän on johdattanut meidät Jumalan luo.

Kukaan naisesta syntynyt ei ole Johannes kastajaa suurempi, mutta pieninkin ihminen taivasten valtakunta on heitä suurempi. Tässä kerrotaan käsittämättömän suuria asioita.

Vuorisaarna on tarkoitettu vain Jumalan lapsille. Perisynnin orja ei voi elää vuorisaarnan mukaisesti. Tarvitsemme täydellisen suunnan muutoksen, jos tahdomme noudattaa sanomaa. Meidän vanhan minän pitää ensin kuolla. Meidän pitää syntyä uudesti vedestä ja Hengestä. Kasteessa ihminen kuolee synnille, jolloin hän alkaa elää uutta elämää: hän syntyy uudesti ylhäältä.

Kristityt ovat ymmärtäneet kautta aikojen tämän vertauskuvana kasteesta. Henkilökohtaisesti uskon, että synnyin Jumalan lapseksi uudelleen lapsena kasteessa. Näin minä uskon. Paavali kertoo, että jokainen kristitty on kasteessa haudattu kuolemaan yhdessä hänen kanssaan. Mutta jos kerran olemme kuolleet Kristuksen kanssa, uskomme saavamme myös elää Hänen kanssaan.

Pelastetun ihmisen elämä Pyhässä Hengessä on sitä, jossa vuorisaarna voidaan elää todeksi.” Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette pukeneet Jeesuksen Kristuksen yllenne”. Kaste on Kristuksen kuolemaan yhtymistä, mutta osallistumista Kristuksen ylösnousemukseen.

Matt 28:n kaste- ja lähetyskäsky: Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Meidät yhdistetään Jumalaan ja tehdään pyhään, jumalalliseen elämään osalliseksi. Kasteessa on voimakkaista asioista kysymys. Olemme jäseniä Kristuksen ruumiissa. Kaste vetää meidät Jumalaan sisään. ”Kristus, Jumalan Poika on meidät lunastanut, Pyhä Henki huutaa: Abba, Isä.”

Kaste- ja lähetyskäsky: käsky kastaa edeltää käskyä noudattaa. Kukaan ihminen ei voi omassa voimassaan noudattaa kaikkea. Meidät pitää ensin ottaa kasteen kautta Jumalan nimiin – osalliseksi jumalallisesta luonnosta. Vuorisaarnassa Jeesus visioi: millainen elämä kuuluu Jumalan lapsille.

Nyt puhutaan ristin tiestä: tie iloon. Jeesus johdattaa meitä seuraamaan itseään. Jos joku syntyy uudesti, vanhan pitää ensin kuolla. Vuorisaarna johdattaa meidät ristin tielle, joka on uhritie. Jeesus kutsuu meitä kuolemaan omille huolillemme, jotka liittyvät siihen, miten pärjään: ansaitsen palkan, saan ruuan, säilytän henkeni. Jeesus sanoi: ”älkää huolehtiko hengestänne”. Jos haluat säilyttää henkesi, et voi olla Kristuksen opetuslapsi. Meidät pitää liittää Kristuksen kuolemaan. Jos joku tulee minun luokseni, eikä ole valmis luopumaan, ei voi olla opetuslapseni. Sellainen ei kanna ristiään.

Jeesuksen tie: ”etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja vanhurskautta, niin teille annetaan kaikki tämäkin”. Jeesuksen näkökulma: ”joka haluaa pelastaa elämänsä, kadottaa sen”, ”Älkää huolehtiko hengestänne” jne. Kun teet hyvää, tee tämä kaikki salassa, sillä Isäsi, joka näkee, palkitsee sinut.

Jumalan lapsi on jatkuvasti Getsemanessa rukoilemassa: ”ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä”.

Kastekaava: ”antakoon Kristus sinulle voimaa joka päivä kuolla pois synnille”. Getsemanen rukous on päivittäistä rukousta. Siitä alkaa jatkuvasti uusi elämä Kristuksessa, Hänen voimassaan. Tämä on jokapäiväistä parannuksen tekoa: minä kiellän itseni, sanon kyllä Kristukselle. Getsemanen rukousta on kristityllä: tapahtukoon sinun tahtosi, koska olen niin käsittämättömän kiitollinen.

Taivaan Isän lasten tulee tehdä hyvää täydellisen salaisesti, toisaalta niin julkisesti, että kaikki näkevät hyvät teot ja ylistävät Isää, joka on taivaissa. Kun Jeesus puhuu kristitystä ihmisestä, meidän pitää käyttäytyä kuin Pyhien Salainen Palvelu. Kun Jeesus puhuu monikossa kristityistä, hän puhuu Kristuksen seurakunnasta, Jumalan perheväestä. Tämä on kuin Mainostoimisto: maailman suola ja valo, erittäin julkinen ja näkyvä. Auringon on helpompi piiloutua. Tämä on niin näkyvää, koska se julistaa Jumalan kirkkautta.

Alussa vertasin Jeesusta Moosekseen. Entä jos ajattelemme, että Jeesus on uusi Mooses, joka antaa uuden lain? 2. Moos: 20: koko kansa oli todistamassa jylinää ja leimahtelua. Ihmiset vapisivat ja pysyivät loitolla. Sanoivat Moosekselle: Jumala älköön puhuko meille, koska se on meille kuolemaksi.

Vuorisaarnassa meille puhuu lihaksi tullut Jumala. Jumalan puhe on todella meille kuolemaksi: ”Jos sinun oikea kätesi viettelee sinua, heitä se pois”, ja tämän jälkeen mainitaan samalla tavoin muita ruumiin jäseniä. Totta: Jumalan sanat ovat minulle kuolemaksi, koska joutuisin amputoimaan kaiken.

Jeesus sanoo: ”totisesti, jos ei ihminen synny ylhäältä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan”. Vain kuollut voi syntyä uudesti.

Vuorisaarnaan kätkeytyy kuva Jeesuksesta. ”Ellei teidän vanhurskautenne ole paljon suurempi kuin lainopettajien tai fariseusten, ette pääse taivasten valtakuntaan”. ”Olkaa täydelliset, niin kuin taivaallinen Isänne on täydellinen”. Monet ovat miettineet: mitä ihmettä nämä tarkoittavat?

Kun katsomme Taivaan Isää, ymmärrämme Hänen vanhurskautensa suuremmaksi kuin fariseusten tai lainopettajien. Jumalan vanhurskaus on suurempi kuin parhaimpien ihmisten pyhyys. Tässä Jeesus ei mollaa fariseuksia ja lainopettajia ja heidän vanhurskauttaan. Olemme kuin suurvelallinen, joka on saanut kaikki velkansa anteeksi. Tästä nouskoon pohjaton kiitollisuus Jumalaa kohtaan.

Jeesus tekee aina kaiken paremmin ja suuremmin kuin kukaan muu. Jeesus antoi muutamasta leivästä ja kalasta tuhansille niin, että kaikki olivat kylläisiä, ja jäljelle jäi ylimääräisiä korillisia. Kaanaan häät: yhteen viiniastiaan mahtui 600 litraa vettä. Jeesus käski jakamaan viiniä - parempaa viiniä kuin ikinä, ja runsaasti.

Jeesus sanoi: "Minä olen tullut antamaan teille elämän, yltäkylläisen elämän". Näemme millainen on Taivaan Isä: Hänen hyvyytensä on fariseuksia suurempi. Tällaisia meidätkin on kutsuttu olemaan Jumalan voimassa, toinen toistamme tukien, kannustaen, tsempaten ja eteenpäin mennen. Usein teemme syntiä ja joudumme pyytämään: anna meille meidän syntimme anteeksi. On jatkuvasti kuoltava synnille, mutta elettävä Kristukselle. Käännytään vanhimman veljemme Kristuksen kanssa rukoillen Jumalan puoleen: Isä Meidän -rukous.

Ei kommentteja: