maanantai 8. elokuuta 2011

Kannabiksen laillistaminen tuottaisi Ranskassa miljardi euroa

Le Monde 3. elokuuta 2011

Ekonomisti Pierre Koppin mukaan käytön salliminen vapauttaisi varoja päihdetyöhön.

Pitäisikö kannabiksen käyttö laillistaa, jotta saataisiin loppumaan lähiöitä haittaava laiton kauppa? Samalla varmistettaisiin massakulutukseen päätyvän tuotteen laatu, jossa on ilmennyt vaarallisia puutteita. Näitä pohdintoja ovat esittäneet Ranskan entinen sisäministeri Daniel Vaillant ja Sevranin kaupunginjohtaja Stéphane Gatignon. Keskustelua on herännyt erityisesti taloudellisista ja terveydellisistä vaikutuksista.

Taloustieteilijä ja Panthéon-Sorbonnen yliopiston professori Pierre Kopp on tehnyt Le Monde -lehdelle vertailun, jossa tarkastellaan kannabiksen vastaisen politiikan kustannuksia suhteessa mahdolliseen laillistamiseen. Hän arvioi, että avainsana olisi tupakan verotuksen kaltainen kiinteä valtion vero: sopiva verotuksen taso estäisi kulutuksen kasvun ja vapauttaisi varoja päihdetyöhön. Pierre Kopp on kirjoittanut artikkelin ”Ovatko huumeet tuottoisia Ranskalle?” , joka ilmestyy Revue économique – julkaisussa syyskuussa.

Väitetään, että kannabiksen laillistaminen johtaisi kulutuksen kasvuun. Mitä mieltä on taloustieteilijä-professori?

Laillistaminen ei johtaisi kulutuksen merkittävään kasvuun, jos valtion säätämä vero mahdollistaisi nykyisen hintatason säilyttämisen (noin 5,5 euroa/gramma). Hinta on merkittävä muuttuja: liian korkea hinta lisäisi laitonta kauppaa. Jos hinta olisi liian alhainen, kulutus saattaisi kasvaa. Hinnan täytyisi oikeastaan olla hieman nykyistä korkeampi, koska ostotilanteiden riskit vähenevät (välittäjän tekemät ryöstöt, poliisin kuulusteluun joutumiset, jne.).

Toinen avainsana on koulutus. Päihdetiedotuksen täytyy kertoa suurkulutuksen ja päihtyneenä ajamisen vaaroista.

Mitkä ovat kannabiksen käytön kustannukset yhteiskunnalle?

Täytyy ottaa huomioon useita seikkoja: päihdetyön kulujen vaikutukset julkiseen talouteen, maksamatta jäävät eläkkeet päihteiden aiheuttamissa kuolemantapauksissa, hyödyt käyttäjien saamasta nautinnosta, järjestäytyneelle rikollisuudelle koituva hyöty, jne. Tiedämme, että laittomilla huumeilla yhdessä (kannabis, heroiini, kokaiini…) on 900 miljoonan euron kielteinen vaikutus yhteisen hyvinvoinnin julkisiin varoihin. Toisin sanoen, nämä vievät taloudellisia voimavaroja, jotka voitaisiin kohdentaa paremmin.

On vaikeaa arvioida huumeittain, mutta tiedämme, että kannabis aiheuttaa suurimman osan päihdekuluista. Luulen, että kannabiksesta aiheutuu noin kolmannes laittomien huumeiden kielteisestä vaikutuksesta.

Mitä laillistaminen aiheuttaisi ?

Säästöä kertyisi kuulustelukustannuksissa 300 miljoonaa euroa, ja enemmänkin, jos lisätään vartiointikulut tuomioistuimissa ja rangaistusten täytäntöönpanossa. Tämä tuottaisi noin miljardin euron summan. Voimavaroja päästäisiin ohjaamaan ennalta estävään päihdetyöhön ja laittoman huumekaupan vastaiseen taisteluun.

Miten arvioitte kannabiksen vastaisen taistelun politiikkaa?

Taloustieteilijöiden kannattama politiikka merkitsee julkisten menojen minimointia, mikä tarkoittaa taloudenhoitoa, joka mahdollistaa yhteisöllisen hyvinvoinnin kasvun vähemmillä kuluilla. Tältä kannalta kannabispolitiikka koituu kalliiksi epävarman hyötynsä vuoksi.

Vuoden 1995 jälkeen Ranska on muuttanut heroiinipolitiikkaansa hyväksyen korviketuotteet, mikä on johtanut yliannostusten määrän selkeään laskuun. Kannabiksen kanssa toimimme vastoin maalaisjärkeä: valtio kuluttaa vuosittain noin 300 miljoonaa euroa noin 80 000 henkilön kuulusteluihin ilman merkittävää vaikutusta kulutukseen, joka on pysynyt korkealla tasolla. Samaan tulokseen päästäisiin halvemmalla suosien koulutusta ja hoitoja.

Jotkut maat ovat laillistaneet käytön. Onko siinä ratkaisu?

Rangaistusseuraamusten lakkauttamista pidän välttämättömänä. Mutta taloustieteilijän ominaisuudessa kannatan vielä enemmän valvottua laillistamista, jossa valtio valvoo tuotantoa ja jakelua. Tämä mahdollistaa hintaan vaikuttamisen ja tehokkaamman taistelun huumeen väärinkäyttöä vastaan. Kannabiksen kriminalisoiva politiikka ruuhkauttaa oikeudellisia palveluita ja työllistää suhteettomasti poliisia muodostaen myös jännitteitä lähiöihin.

Toimittaja: Laetitia Clavreul

Le Monde 3.8.2011

Kasvanut mutta vakaa kulutus Ranskassa:

Kulutus: Ranskassa on kannabiksen säännöllisiä (10 kertaa /kk) polttajia 1,2 miljoonaa ja 550 000 päivittäistä käyttäjää Ranskan huumeiden ja päihteiden tutkimuslaitoksen (OFDT) mukaan. Luvut ovat kasvaneet mutta pysyneet vakaalla tasolla.

Alkuperä: Markkinaa hallitsee merkittävästi kannabis, joka on tuontitavaraa Marokosta. Mutta kulutettu ruoho on vastedes pääasiassa Ranskassa tuotettua. Vuonna 2008 paikallinen tuotanto on kasvanut 32 tonniin. Tämä jakautuu noin 150 000 tuottajan kesken.

Kaupankäynti: Huumekaupan vuosittainen arvo sijoittuu noin 700 miljoonan ja 1 miljardin euron lukemiin. Suurten välittäjien ja välikäsien ohella, ketjun loppupäässä, noin 100 000 vähittäismyyjää elää kituuttavat Ranskassa kannabiksen välittämisen avulla OFDT:n arvion mukaan. Heidän vuosittaisen voittonsa arvellaan vaihtelevan noin 4 500 ja 10 000 euron välillä.

Ei kommentteja: