torstai 5. maaliskuuta 2009

A-talk: hallitus vs. oppositio

Eläkeikään kaavaillut muutokset olivat pääaiheena tänään (5.3.-09) Ylen Tv1:n A-talk -ohjelmassa, jossa keskustelivat hallituksen, Sdp:n, Toimihenkilöunionin ja Suomen Yrittäjien johtajat. Osapuolia yhdisti työurien pidentämisen tavoite. Väistämättömäksi mainittiin joko verojen korotus, etujen leikkaus tai työllisyyden edistäminen työuria pidentäen. Kolmesta vaihtoehdosta kaikki keskustelijat kannattivat jälkimmäistä. Osapuolet olivat yksimieliset tarpeesta kehittää työhyvinvointia ja tervehdyttää huoltosuhdetta työssäkäyvien ja työelämän ulkopuolisten välillä. Kaikki näkivät myös taustalla vaikuttavan niin sanotun sosiaalitupon onnistuneena ratkaisuna.

Opposition edustajat toivat esille kenttätason valmiuden yleislakkoon ja vastarinnan vakavan mielialan. Kriisillä mainittiin olevan taloudellinen, työllisyyspoliittinen ja laaja yhteiskunnallinen luonne. Hallituksen valmistelema eläkepäätös nähdään oppositiossa sosiaalitupon rikkomisena ja suurena virheenä, jonka korjausta vaaditaan myös eduskunnassa välikysymyksellä. Eläkejärjestelmää laajasti rahoittaville työntekijöiden ja työnantajien yhteisöille vaadittiin oikeus osallistua eläkehankkeesta päättämiseen.

Hallituksen taholta eläkepäätöksen vaikuttimina nähdään yleisen talouskehityksen ohella edellä mainitun huoltosuhteen heikkeneminen. Ay-liikkeen reaktio hankkeeseen koetaan vääräksi. A-talk –ohjelmassa ilmaistiin hallituksen toive päästä kiistassa neuvotteluratkaisuun. Suomen Yrittäjien edustaja korosti yhteisönsä valmiutta osallistua tähän neuvotteluun ja laajemmin muihinkin työmarkkinaosapuolten neuvotteluihin. Yhteisön puuttuminen sosiaalitupon osapuolten joukosta tuli keskustelussa esille.

Opposition edustajat vakuuttivat, ettei mitään työtaisteluvaihtoehtoa ole suljettu tällä hetkellä pois. Vuonna 2005 uudistettuun eläkejärjestelmään on oltu osapuolen taholla tyytyväisiä ja sitoutuneita. Oppositiossa ja työntekijäpuolella ennakoidaan laajaa eläkkeelle pakenemista, mikäli hallituksen ehdotus toteutuu. Eläkehanke nähdään oppositiossa hallituksen neuvottelutapojen merkittävänä muutoksena kolmikannan yhteistyöstä sanelupolitiikan suuntaan.

Valtioneuvoston taholta korostettiin hallituksen oikeutta aloitteellisuuteen ja omiin kantoihin sekä laajaa jatkovalmistelua, johon eläkehanke viedään. Hallituksen puolelta mainittiin, ettei hanke koske työkyvyttömyyseläkeläisiä. Työnantajia muistutettiin lyhyen perspektiivin virheellisyydestä pitkän aikavälin ongelmaan. Tällä tarkoitettiin innokkuutta siirtää työntekijöitä ennenaikaisesti eläkkeelle. Ongelmaksi voi seuraavalla vuosikymmenellä muodostua korvaavan työvoiman löytäminen johtuen maamme ikärakenteen kehityksestä.

Ei kommentteja: