tiistai 18. marraskuuta 2008

Euroopan alueellisten lentoyhtiöiden liitto

Mitä kauemmaksi Düsseldorfista mennään, sitä etäämmälle siirrytään Euroopan alueellisen lennon, eli regional-yhteyden, luonteesta. Näkökulma välittyy Euroopan alueellisten lentoyhtiöiden liiton (ERA) jäsenten sijoittumisesta kartalla. Liitto on merkittävin toimielin, joka ajaa Euroopan sisäisen lentoliikenteen tavoitteita ja etuja.

Jäsenlentoyhtiöt muodostavat ERA:n ulomman kehän alueen, joka ulottuu Euroopan reunoilla venäläistä Aeroflot-Nord -yhtiötä myöten. Jäsenlentoasemat muodostavat tiiviin ytimen alueen, johon kuuluvat lähinnä englannin- ja saksankieliset valtiot. Lentoasemien joukossa Skavsta on pohjoismaiden ainoa jäsen, maantieteellisestä itä-Euroopasta ovat mukana vain Ateena ja Bukarest sekä Ranskasta ainoastaan Nantes.

Euroopan regional-lennon käsitteellä on vaihteleva sisältö, mikä osittain selittyy suhteella mannertenvälisiin reitteihin. Esimerkiksi Helsingin Aasian liikenteen kannalta Blue1:n Helsinki-Nizza -reittilento voidaan nähdä eurooppalaisena regional-yhteytenä. Helsingin ja Nizzan välinen lento on tällöin mannertenvälisen reitin osa, jonka asiakas varaa pääasiassa lentoliikenteen sisäisen kilpailutilanteen perusteella. Tällöin Euroopan regional-lennot eivät luontevasti jakaudu tiiviiseen ytimeen ja ulompaan kehään.

Ilman kytköstä mannertenvälisiin lentoihin Helsingin ja Nizzan välinen lento kuuluu Euroopan regional-lentojen ulommalle kehälle. Sijoittumisen aiheuttaa kilpailutilanne suhteessa juna- ja tieliikenteeseen. Matkan aikaan ja hintaan katsoen lentokoneelle ei ole tarjolla tasaväkisesti kilpailevaa matkustajayhteyttä. Lentoliikenteen kilpailutilanne poikkeaa tästä Keski-Euroopassa varsinkin junien eduksi. Keski-Euroopan sisäiset lentoreitit kuuluvat regional-yhteyksien tiiviiseen ytimeen.

ERA:n jäsenlentoasemien ja –lentoyhtiöiden sijoittuminen kartalla kertoo, että tasaväkinen kilpailu lento-, juna- ja tieliikenteen välillä on keskeinen Euroopan alueellisen lennon tunnusmerkki. Kilpailu jakaa Euroopan regional-lennot tiiviiseen ytimeen ja ulompaan kehään. Eriytyminen perustuu lähinnä maanosan sisäiseen näkökulmaan eikä selkeästi ilmene mannertenvälisten reittien kannalta.

Ei kommentteja: