keskiviikko 10. syyskuuta 2008

Oikoradan jälkeen

Oikoradan jatkaminen maakuntakaavan alustavan varauksen mukaan Lahdesta Heinolan kautta Mikkeliin heijastuisi Savonlinnan junien käyttöön. Mikäli pendolino ehtii noin kahdessa tunnissa Helsingistä Mikkeliin, kiertänee yhä harvempi matkustaja enää Parikkalan kautta Savonlinnaan. Mikkelin ja Savonlinnan välisen bussiliikenteen ja yksityisautoilun merkitys tältä kannalta kasvaisi. Toisaalta nykymuodossaan Parikkalan ja Savonlinnan välin junat keräävät runsaasti alueen sisäistä kysyntää, joten paikallisjunien tarve säilynee.

Lahdessa elävöittäisin konsertti- ja kongressimatkailua jatkamalla Salpausselän kisaraidetta kaupunkiraitiotienä Sibeliustalolle. Kevyelle liikenteelle jäisi raiteesta huolimatta runsaasti virkistyksellistä tilaa Jalkarannantien ja Vesijärven entisen aseman välille. Raitiotien myötä Helsingistä pääsisi tunnissa laivaristeilylle Päijänteen vesistöön tai venesatamaan omalle alukselle.

Viereinen Kartanon alue eli käytännössä linja-autoaseman kenttä aiotaan alustavasti uudisrakentaa, jolloin liikenneväyliäkin muunnettaisiin nykyisestä. Jos maanpintaa avataan laajasti, voisi samalla rakentaa kaupunkiraitiotien sivuraiteen nykyiselle linja-autoasemalle. Lahden matkakeskus palvelisi tällöin lähi- ja kaukoliikennettä hajautettuna.

Ei kommentteja: