torstai 18. syyskuuta 2008

Järvimatkailua

Syksyinen ratapenkkaretki Savonlinnassa tarjoaa nähtäväksi värikkään ruskan ohella katoavia maisemakohteita. Valtatie 14:lle piirretty Savonlinnan ohitusväylä tulee sivuuttamaan keskikaupungin ja Talvisalon alueet osittain uuden rautatielinjan vieressä. Nykyinen rautatieasema raiteineen ja ratapihoineen siirtyy muuhun käyttöön. Kauppatorin junaseisake säilyy, mutta Pääskylahdesta tulee paikkakunnan merkittävin ratapiha. Valtatie 14 ja rautatie pengerretään nykyisen rautatieaseman edustalle järvimaisemaan. Tiehallinto on julkaissut verkossakin tiesuunnitelman uudesta valtatien linjasta liittymineen.

Savonlinnan ympäristöstä ei luonnontilaista metsää puutu. On eri asia, kuinka kaupungin taajamasta luodaan mahdollisimman mielenkiintoinen rakennetun ja luonnontilaisen ympäristön sekoitus. Tältä kannalta Savonlinnan nykyisen rautatieaseman ja veturitallin alue kuuluu ilmapiiriltään yhteen Neulaniemen ja Hevonpäänniemen metsiköiden ja rannan kalliojyrkänteiden kanssa. Neulaniemen kallioilta avautuu hieman Valkealan Hillosensalmeen verrattava järvimaisema kohti Savonlinnan keskustaajamaa niin, että lähialueen rakennuskanta jää suurimmaksi osaksi puuston sekä metsäisten saarten ja niemien peittoon. Valtatie 14:n ja rautatien suunniteltu linjaus piirtyisi näkyvästi tähän arvokkaaseen keskustaajaman luonnonmaisemaan.

Ohitustien on päätetty jatkuvan Laitaatsalmea kohti nykyisen Savonlinna-Huutokoski –radan viertä. Tämä rata kulkee jo nykytilassa osin pengerrettynä Jukolansalon itäpuolella. Penger erottaa järvestä pienen kaistaleen lammeksi, jota puolestaan reunustaa seinämäinen kallio. Maiseman lampi ja kalliojyrkänne männikköineen muodostavat lappilaista kurua muistuttavan luontokohteen noin kilometrin etäisyydellä nykyiseltä rautatieasemalta. Myös ruskan värejä sisältyy näkymään syksyllä tunturimaiseen tapaan. Tiesuunnitelmassa lampi olisi osaksi jäämässä Valtatie 14:n peittoon ja läjitysalue 2:n merkintä viittaa jyrkänteen kallioiden louhintaan.

Savonlinnan mieltämisen kesäkaupungiksi aiheuttanee osittain rakennuskannan vaalea väritys keskustassa. Etenkin pilvisen sään harmaudessa värit taipuvat pastellimaisiin sävyihin, jolloin vesistön, metsän ja taivaan tummat ja kirkkaat värit hallitsevat kokonaisuutta. Voimakkaita punaisen ja mustan sävyjä edustavat keskustan rakennuskannassa Savonlinnasali ja Mikkelin tavoin tuomiokirkko. Lappeenrannan sataman maisemassa vastaavan roolin rakennuskannan vaaleudessa ottaa vallilla sijaitseva punamusta kasarmi. Ympärivuotisen järvimatkailun näkökulmasta Lappeenranta, Mikkeli ja Savonlinna voidaan hahmottaa luonnon värejä korostavan rakennuskannan matkailukaupunkeina.

Ei kommentteja: