keskiviikko 27. elokuuta 2008

Porrastettu liittymä

Vielä talvella Rovaniemeltä kulki illalla vakiovuorobussi Kemijoen itäpuolta Kemiin. Reittiin kuului Kemin lentoaseman tienhaaran pysäkki, jolta jäi kävelyetäisyyttä lentoasemalle vain muutamia satoja metrejä. Myöhäisillan lento Finncomm Airlinesilla Kemistä Helsinkiin kytkeytyi Rovaniemeen sujuvasti. Bussiyhteys on karsittu, joten Rovaniemeltä tulee siirtyä junalla Kemiin kiertäen keskustan kautta. Kemin keskustasta lentokentälle on valittavana lyhyehkö kävely tai lähiliikenteen bussiyhteys vakiovuorolla. Viimeksi mainittuja liikennöidään kiitettävän tiheävälinen ja tarpeellinen joukko. Lentojen tarjonta Rovaniemeltä Helsinkiin päättyy illalla suhteellisen varhain, ja veloitus lipuista ylittää usein Kemin lukemat.

Alkuiltana Rovaniemi-Helsinki -yöpikavuorobussin reitille sijoittuu pysäkki Keminmaan Tupasvillan tienhaarassa. Liittymästä lentokentälle hahmottuu muutaman kilometrin kävelymatka. Myöhäisillan lennolle ehtii vaivattomasti jalkaisin tätäkin reittiä. Kemijoki ylitetään Isohaaran patosillalta, jonka eteläpuolella pauhaa pääjuoksun putous kalaportaikon kera.

Padon lisäksi Isohaaran sillalle piirtyy rautatie harvinaisen läheisesti maantien viereen. Idempänä Akkunusjoen silta tarjoaa valokuvauksen, rautateiden ja siltojen harrastajille vivahteikkaan kohteen Kemin puoleisella Näävinkujalla. Akkunusjoen etelämpänä ylittävälle rautatiesillalle avautuu lehtipuiden reunustama näkymä, jolle jokiuoma ja syksyn värit antavat lisäarvoa. Joki saa alkunsa Keminmaan, Simon ja Tervolan rajojen Kirakka-, Sompu- ja Akkunusjärvistä. Lasku mereen sijoittuu erilliseen uomaan, joka on rakennettu 1940-luvulla yhtäaikaa Isohaaran voimalaitoksen kanssa.

Helsinki-Lusi –moottoritien valmistuttua Päijät-Hämeen tieliikennettä leimaa keskustelu Lahden eteläisestä kehätiestä. Itä-länsi –suuntaisen liikenteen raskaan virran voi junamatkustaja aistia Lahdessa jo aseman liikennevaloissa Mannerheiminkadulla. Tämä läpikulun pääväylä aiotaan siirtää kehätieksi Lahden keskustasta etelään.

Mäntsälän koilliskulmaan avattiin puolestaan viime syksynä porrastettu tieliittymä Lahti-Helsinki -seututie 140:lle. Aiemmin itä-länsi –liikenne Kärkölän suunnasta Orimattilan keskustan suuntaan ylitti vanhan nelostien nelihaaraliittymässä. Liikenneturvallisuutta tahdottiin lisätä porrastetulla liittymällä, jossa 164- ja 295-seututiet risteävät noin 200 metrin välein 140-tiehen erillisinä ja kohtisuoraan. Porrastetussa liittymässä vilkkaamman 140-tien liikenne ei joudu kiertoliittymän tavoin pysähtymään. Lisäksi rakennettiin uusia kaistoja 140-tien ylittävälle liikenteelle. Mäntsälän Levannon lailla porrastetut liittymät tarvitsevat pätkän uutta tielinjaa. Tietyön jäljistä päättelen, että porrastettu liittymä on muotoutumassa myös Lahden pohjoispuoliselle valtatie 24:lle Hollolan Paimelaan.

Liikenneturvallisuuden vuoksi vastakkain sijoitettavia ns. nelihaaraliittymiä ei enää rakenneta vilkkaille teille. Nelihaaraliittymässä sattuu tutkimusten mukaan noin 30 % enemmän onnettomuuksia kuin porrastetussa liittymässä. Kiertoliittymä nähtiin Mäntsälän Levannon osalta vaihtoehtona liian haitalliseksi raskaalle liikenteelle ja liian yllätykselliseksi 140-tien ajajille maaseutuoloihin.

Levannossa porrastettuun liittymään kytkeytyy kaupungin aie uudesta teollisuusalueesta. Helsinki-Lahti –moottoritie ramppeineen sijoittuu risteyksestä noin kilometrin etäisyydelle rautatien maisemakäytävään. Toisaalta Orimattilan kaupunki on jäänyt ilman oikoradan junaseisaketta. Orimattilan keskustaa lähimmät oikoradan pisteet sijaitsevat Mäntsälän Levannon tienoilla. Mahdollinen uusi teollisuus, seututeiden kehittäminen sekä tehokkaat jatkoyhteydet junalta Orimattilan keskustaan ja Kärkölän suuntaan puoltaisivat rataseisaketta Levantoon.

Oikorata viistää Orimattilan länsipuoliskoa, mutta kaupungin keskusta sijaitsee Lahdesta Loviisaan vievän teollisuusradan varrella. Päijät-Hämeen liitossa on vireillä selvitys matkustajajunien palauttamisesta Orimattilan tarpeisiin tälle radalle. Maakuntahallitus pitää puoltavaa aloitetta ajankohtaisena ja perusteltuna. Mäntsälän Levannon seisakkeen tarve kuitenkin säilyy yhteytenä Orimattilan keskustasta Helsingin suuntaan.

Ei kommentteja: