torstai 3. heinäkuuta 2008

Yritys ja arvot

Skandinaavinen lentoyhtiö SAS avaa internetsivuilleen oman sivuston homomatkailijoille. Nettisivuilla yhtiön henkilökunta kertoo omia vinkkejään Tukholmaan ja Kööpenhaminaan matkustaville turisteille. SAS juhlistaa nettisivujen avaamisella myös paria aihepiiriin liittyvää tapahtumaa. Yritys mainitsee olevansa ensimmäinen eurooppalainen lentoyhtiö, joka on rakentanut oman sivuston seksuaalivähemmistöjen markkinoille. Kun huomioidaan internetin valta matkojen suunnittelussa ja lipunvarauksissa, merkitsee SAS:n uusi palvelu pelinavaajan roolia.

SAS:n uusi palvelu ilmaisee arvoja koskevan kannanoton homoudesta yksilön toimintana. Yhtiön arvot eivät ole erillinen ja ohitettava saareke yrityksen suhteessa työntekijöihin, asiakkaisiin, muihin sidosryhmiin ja liiketoimintaan. Arvot ovat näitä suhteita ja toimintoja yhdistävä perusta.

SAS:n arvojulistuksen ongelma on osin työoikeudellinen. Yrityksen henkilöstö lienee työhönotossa sitoutunut yhtiön arvoihin. En usko, että arvoiksi on nimeltä mainittu henkilökohtaisen vakaumuksen sisältö, joka nyt on kirjattu yhtiön tiedotteeseen. Homoseksuaalisuus arvokysymyksenä aiheuttaa poikkeuksellisen runsaasti erimielisyyttä yksilöiden ja yhteisöjen välillä sekä yhteisöjen sisälläkin. Toisaalta homouden liittyminen lentoyhtiön tehtävään voidaan osoittaa huomattavan epäsuorasti.

Homouden väitetään toisinaan olevan myötäsyntyistä. Tällöin homous olisi henkilökohtaisena ominaisuutena verrattavissa jalan kokoon ja sitä kautta kengännumeroon. Matkustajan jalkineen koko merkitsee todistettavasti muun ohella, että tietty määrä matkustamon kuutiosenttejä on varattava kenkien säilytykseen. Lentoyhtiön tiedontarve on kiistattomampi asiakkaan jalkineista kuin homoudesta. Lisäksi SAS:n virallinen suhtautuminen kenkien käyttöön lienee ollut yhtiön henkilöstölle tuttu tai arvattava jo työhönotossa.

Tietosuojan kannaltakaan ei ole ongelmatonta, jos lentoyhtiölle kertyy henkilötietoja matkustajien vakaumuksista. Asiakkaan suhtautuminen homouteen liittyy lentoyhtiön tehtävään paljon etäisemmin kuin vaikkapa kengännumero. Tiedontarve on huomattavan vähäinen. Tehokas tietosuoja merkitsee myös yksilön etua ja elämän monimuotoisuuden kunnioittamista. Perusoikeuksien valossahan ihmisen yhdenvertaisuus merkitsee, että ihmisiä kohdellaan pääsääntöisesti tasavertaisina riippumatta mm. henkilökohtaisista vakaumuksista. Nyt SAS on korottamassa raja-aitoja matkustajien välillä sen nojalla, miten asiakas suhtautuu homouteen.

SAS:n arvolinjaus yllättää myös, koska yhtiö liikennöi protestanttisen kulttuurin Pohjois-Amerikkaan neljän kohteen voimin. Arvojulistus voi vaarantaa kassavirran, jota toisivat vaikkapa Yhdysvaltojen perinteiset protestantit. Heitä varmasti kiinnostaa skandinaavinen hyvinvointivaltion malli, omien sukujuurten maantieteellinen sijainti ja maisemat Euroopassa sekä terveys- ja liikuntamatkailu Pohjolassa. Suuri ikäluokka eläköityy pian matkailemaan maapallon monilla kolkilla. Heitä ei Pohjoismailla ole varaa ärsyttää ja hukata.

Ei kommentteja: